выбери направление
Region
Дата старта
Период
Год постройки
от 0 до10 лет
Длина лодки
от 2 до 10 ft
от 2 до 10 m
Количество коек
от 2 до 10
Количество кают
от 2 до 10
Количество гальюнов
от 2 до 10
Тип лодки
Любой
Модель
Цена в евро

Яхта Bavaria 46 Cruiser (4 cabins), producent: Bavaria Yachts

Яхта
4
8
2
2
14.40 м
4.35 м
1.85 м
114.80 м2
460.00 л
210.00 л
Volvo-Penta
75.0
1
11000.00 кг

НАШИ БРЕНДЫ